Domů  /  Zadávací řízení  /  Věznice Karviná – ACS…

Výpis systémových zpráv

Věznice Karviná – ACS vězeňská část

Systémové číslo: T002/12/V00001022
Zadavatel: Vězeňská služba České...
VZ: Uzamčena

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 29.03.2013

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouva o dílo
uzavřená podle § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
Návrh smlouvy Smlouva o dílo

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 22.10.2012 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace