Domů  /  Zadávací řízení  /  Maintenance SW EMC NetWorker

Výpis systémových zpráv

Maintenance SW EMC NetWorker

Systémové číslo: T002/12/V00000937
Zadavatel: Česká republika -...
VZ: Uzamčena
Evidenční čísla zadavatele: MF-54363/2012/33-333

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 30.11.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky zadavatel stanoví pouze povinná ustanovení smlouvy
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouva o dilo podle ustanoveni § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znění
pozdějších předpisů
Návrh smlouvy Obchodní a platební...

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 24.09.2012 12:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace