Domů  /  Zadávací řízení  /  Odstranění nedostatků…

Výpis systémových zpráv

Odstranění nedostatků zjištěných při pravidelné revizi elektrického zařízení v administrativní budově OOP Louny

Systémové číslo: T002/12/V00000893
Zadavatel: Úřad pro zastupování státu...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 24.10.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří dodavatel zcela sám (je součástí nabídky dodavatele)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit smlouva o dílo

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 24.09.2012 16:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace