Domů  /  Zadávací řízení  /  Úklidový servis Stříbro

Výpis systémových zpráv

Úklidový servis Stříbro

Systémové číslo: T002/12/V00000832
Zadavatel: Generální finanční ředitelství
VZ: Uzamčena

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady § 53 odst. 1 písm. a)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. d)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. e)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. f)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. g)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. h)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. k)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace