Domů  /  Zadávací řízení  /  Zpracování studie -…

Výpis systémových zpráv

Zpracování studie - Preventivní hodnocení krajinného rázu území připravované CHKO Brdy

Systémové číslo: T002/12/V00000777
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...
VZ: Uzamčena

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.12.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouva o dílo uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Návrh smlouvy Metodické listy AOPK ČR

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 19.09.2012 14:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace