Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka PC

Výpis systémových zpráv

Dodávka PC

Systémové číslo: T002/12/V00000758
Zadavatel: Česká republika - Úřad pro...

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 27.09.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Návrh smlouvy Smlouva

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 04.10.2012 09:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace