Domů  /  Zadávací řízení  /  Oprava UPS serverů SUN/3…

Výpis systémových zpráv

Oprava UPS serverů SUN/3 výměnou vadných akumulátorů

Systémové číslo: T002/12/V00000696
Zadavatel: Česká republika -...
VZ: Uzamčena

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 12.12.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouva o dílo dle §536 a následujících zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Platební a obchodní podmínky MV jsou přílohou ZŘ v části Další specifikace VZ.

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 12.09.2012 12:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace