Domů  /  Zadávací řízení  /  Kosení v PR Bytřina

Výpis systémových zpráv

Kosení v PR Bytřina

Systémové číslo: T002/14/V00013975
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 27.08.2014 13:58
Lhůta pro podání nabídky 05.09.2014 12:00
Otevíraní obálek 05.09.2014 12:10

Popis:
Předmětem záměru jsou managementová opatření na dvou plochách přírodní rezervace a jejího ochranného pásma, která jsou v souladu se schváleným a platným plánem péče pro PR Bystřina na roky 2010 - 2019. Opatření spočívá v kosení...

metodická nápověda

Kontextová navigace