Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup notebooků

Výpis systémových zpráv

Nákup notebooků

Systémové číslo: T002/12/V00000454
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 28.09.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří dodavatel zcela sám (je součástí nabídky dodavatele)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Kupní smlouva. Splatnost faktury 30 dní.

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 27.08.2012 16:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace