Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka úklidového a…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
IČO: 00020338

Sídlo/místo podnikání:
Hroznová 63/2
656 06  Brno

Specifikace VZ

Název VZ: Dodávka úklidového a kancelářského zboží
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/12/V00000049

09.07.2012 13:50:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Dodávka úklidového a kancelářského zboží
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Dodávka úklidového a kancelářského zboží
Obchodní podmínky:
 Cena dopravy včetně DPH max. 0,- Kč
 Dovoz na místo doručení,
 Placení fakturou po dodání zboží,
 Splatnost minimálně 14 dnů (počítají se kalendářní dny)
Položky předmětu VZ
Sáčky do koše se zatahovací páskou, pevné, 35ltr., 50x60 cm, 15 ks v roli, celkem 70 rolí (cca 2 krabice)
Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
Sáčky do koše se zatahovací páskou, pevné, 35ltr., 50x60 cm, 15 ks v roli, celkem 70 rolí (cca 2 krabice)
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
70
role
Sáčky do koše se zatahovací páskou, pevné, 60ltr., 60x80 cm, 10 ks v roli, celkem 75 rolí (cca 3 krabice)
Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
Sáčky do koše se zatahovací páskou, pevné, 60ltr., 60x80 cm, 10 ks v roli, celkem 75 rolí (cca 3 krabice)
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
75
role
Pytle na odpad, 80 mi, 15 ks v roli, 70x110 cm, celkem 30 rolí (cca 3 krabice)
Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
Pytle na odpad, 80 mi, 15 ks v roli, 70x110 cm, celkem 30 rolí (cca 3 krabice)
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
30
role
Pytle na odpad se zatahovací páskou, 50 mi, 25 ks v roli, 70x100 cm, celkem 30 rolí (cca 3 krabice)
Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
Pytle na odpad se zatahovací páskou, 50 mi, 25 ks v roli, 70x100 cm, celkem 30 rolí (cca 3 krabice)
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
30
role
Sáček do koše, 60ltr., 50 ks v roli, 63x74 cm, transparentní, celkem 80 rolí (cca 2 krabice)
Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
Sáček do koše, 60ltr., 50 ks v roli, 63x74 cm, transparentní, celkem 80 rolí (cca 2 krabice)
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
80
role
Sáček do koše, 30ltr., 50 ks v roli, 50x60 cm, celkem 80 rolí (cca 2 krabice)
Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
Sáček do koše, 30ltr., 50 ks v roli, 50x60 cm, celkem 80 rolí (cca 2 krabice)
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
80
role
Rukavice gumové, úklidové, velikost „S“, 24 ks
Rukavice
Rukavice
Rukavice gumové, úklidové, velikost „S“, 24 ks
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
24
ks
Pořadač archivní (krabicový) s všitou kartonovou kapsou, 40 ks
Pořadače, přihrádky na dopisy a dokumenty a podobné výrobky
Pořadače, přihrádky na dopisy a dokumenty a podobné výrobky
Pořadač archivní (krabicový) s všitou kartonovou kapsou, 40 ks
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
40
ks
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Brno
Hroznová
63
2
65606
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li uchazeč veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li uchazeč veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 139 ZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
20.07.2012

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Objednávka

Způsob a doba podání nabídky

13.07.2012 14:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Podle pořadí doručení jednotlivých nabídek


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nejnižší nabídková cena
Nejnižší nabídková cena


100.00000000

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
16.07.2012 10:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Karel Navrátil v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Ústřední...
Doručeno: 09.07.2012 15:50:11

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 09.07.2012 13:50 Karel Navrátil 09.07.2012 13:50 Karel Navrátil právě zobrazena

Kontextová navigace