Domů  /  Zadávací řízení  /  Zateplení a výměna oken…

Výpis systémových zpráv

Zateplení a výměna oken provozní budovy ÚHÚL Plzeň

Systémové číslo: T002/12/V00000389
Zadavatel: Ústav pro hospodářskou...
VZ: Uzamčena

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 15.12.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří dodavatel zcela sám (je součástí nabídky dodavatele)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit smlova o dílo podle obchodního zakoníku

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 06.09.2012 12:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace