Domů  /  Zadávací řízení  /  5x rack APC

Výpis systémových zpráv

5x rack APC

Systémové číslo: T002/12/V00000319
Zadavatel: NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
VZ: Uzamčena

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 24.08.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit kupní smlouva podle §409 a násl. zákona 513/1991 sb., obchodní zákoník

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 10.08.2012 12:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace