Domů  /  Zadávací řízení  /  GŘ OL - opravy radiostanic…

Výpis systémových zpráv

GŘ OL - opravy radiostanic Maxon SL55

Systémové číslo: T002/12/V00000303
Zadavatel: Vězeňská služba České...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 30.10.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Příloha rámcové smlouvy vč. přílohy č. 1
Návrh smlouvy Návrh rámcové smlouvy na...

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 08.08.2012 14:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace