Domů  /  Zadávací řízení  /  Informační systém PPP -…

Výpis systémových zpráv

Informační systém PPP - služba migrace vybraných modulů z platformy Magic na platformu Java

Systémové číslo: T002/12/V00000253
Zadavatel: Státní rostlinolékařská...
VZ: Uzamčena

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.08.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří dodavatel zcela sám (je součástí nabídky dodavatele)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit §536 obchodního zákoníku

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 20.08.2012 11:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace