Domů  /  Zadávací řízení  /  Oplocení - PR Bučina u Žďáru

Výpis systémových zpráv

Oplocení - PR Bučina u Žďáru

Systémové číslo: T002/12/V00000217
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje (zadavatel má i přesto právo vyžádat si předložení některých dokladů od dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva, před podpisem smlouvy)
Stanovení, bude-li předložení některých dokladů vyžadováno před uzavřením smlouvy Ne

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace