Domů  /  Zadávací řízení  /  6x notebook Dell

Výpis systémových zpráv

6x notebook Dell

Systémové číslo: T002/12/V00000177
Zadavatel: NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
VZ: Uzamčena

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 17.08.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit kupní smlouva podle §409 a násl. zákona 513/1991 sb., obchodní zákoník

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 03.08.2012 14:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace