Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka čistících a…

Výpis systémových zpráv

Dodávka čistících a úklidových prostředků pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Systémové číslo: T002/12/V00000162
Zadavatel: Česká republika - Krajské...
Evidenční čísla zadavatele: KRPH-70370/ČJ-2012-0500NE-VZ

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.08.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit kupní smlouva uzavřená v souladu s §409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
Návrh smlouvy Návrh KS včetně...

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 10.08.2012 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace