Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodání datových nosičů pro…

Výpis systémových zpráv

Dodání datových nosičů pro OKTE

Systémové číslo: T002/12/V00000112
Zadavatel: Krajské ředitelství policie...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.08.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Bude vytvořena závazná objednávka

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 25.07.2012 08:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace