Domů  /  Zadávací řízení  /  Interaktivní tabule

Výpis systémových zpráv

Interaktivní tabule

Systémové číslo: T002/12/V00000070
Zadavatel: Výchovný ústav, dětský...
VZ: Uzamčena

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 10.07.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří dodavatel zcela sám (je součástí nabídky dodavatele)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouva uzavřená podle ustanovení § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (déle jen „obchodní zákoník“)

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 23.07.2012 09:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace