Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup tonerů

Výpis systémových zpráv

Nákup tonerů

Systémové číslo: T002/12/V00000054
Zadavatel: Dům zahraniční spolupráce

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 03.08.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Rámcová kupní smlouva uzavřená dle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Návrh smlouvy Návrh rámcové kupní smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 17.07.2012 09:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace