Domů  /  Zadávací řízení  /  Průzkum brouků v CHKO Beskydy…

Výpis systémových zpráv

Průzkum brouků v CHKO Beskydy v rámci realizace projektu LIFE16 NAT/CZ/000731 „Ze života hmyzu“

Systémové číslo: T002/19/V00056814
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 02.05.2019 13:52

Popis:
Pro vlastní postup prací v terénu a výslednou podobu díla včetně závěrečné zprávy je závazná Metodika monitoringu brouků, obsažena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „metodika“). Terénní práce proběhnou v rozsahu,...

metodická nápověda

Kontextová navigace