Domů  /  Zadávací řízení  /  Odvození limitů uplatnění…

Výpis systémových zpráv

Odvození limitů uplatnění geograficky nepůvodních dřevin pro oblastní plány rozvoje lesů pro části PLO mimo zvláště chráněná území

Systémové číslo: T002/19/V00056967
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 02.08.2019 11:37
Lhůta pro podání nabídky 12.08.2019 16:00
Otevíraní obálek 13.08.2019 10:00

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu maximálního podílu geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin (GND) pro 4 vybrané přírodní lesní oblasti (PLO), pro které bude v roce 2019 vydáváno Ministerstvem životního...

metodická nápověda

Kontextová navigace