Domů  /  Zadávací řízení  /  Obnova tůně v k. ú. Doksy u…

Výpis systémových zpráv

Obnova tůně v k. ú. Doksy u Máchova jezera

Systémové číslo: T002/15/V00024398
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 01.06.2015 11:20
Lhůta pro podání nabídky 17.06.2015 09:30
Otevíraní obálek 17.06.2015 09:31

Popis:
Odbahnění stávající téměř zazemněné tůně na pozemku parc. KN č. 3005/2 v k. ú. Doksy. Odbahnění bude provedeno na ploše 500 m2 a průměrně bude z této plochy odstraněno 50 cm sedimentu. Celkový objem odtěženého sedimentu bude 250...

metodická nápověda

Kontextová navigace