Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup ICT vybavení

Výpis systémových zpráv

Nákup ICT vybavení

Systémové číslo: T002/19/V00056695
Zadavatel: Státní fond rozvoje bydlení

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 11.03.2019 16:09
Lhůta pro podání nabídky 21.03.2019 09:00
Otevíraní obálek 21.03.2019 09:05

Popis:
Nákup ICT vybavení. Parametry předmětu plnění této veřejné zakázky jsou popsány u položky předmětu VZ. Obchodní podmínky, záruční a dodací lhůty, servisní podpora a ostatní obchodní podmínky jsou obsaženy v Závazném návrhu...

metodická nápověda

Kontextová navigace