Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup 70 ks PC

Výpis systémových zpráv

Nákup 70 ks PC

Systémové číslo: T002/19/V00056835
Zadavatel: Městská část Praha 12

Zakázka je ve stavu:
Zadáno

Datum zahájení 15.05.2019 16:03
Lhůta pro podání nabídky 03.06.2019 09:00
Otevíraní obálek 03.06.2019 09:30

Popis:
Nákup 70 ks mini desktop PC bude řešen uzavřením kupní smlouvy (návrh smlouvy je přílohou zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje, aby účastníci vyplnili a ve své nabídce předložili sken podepsaného Krycího listu s celkovou...

Vysvětlení zadávací dokumentace:
zobrazit seznam

metodická nápověda

Kontextová navigace