Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup 35 ks monitorů

Výpis systémových zpráv

Nákup 35 ks monitorů

Systémové číslo: T002/20/V00057339
Zadavatel: Městská část Praha 12

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Zadáno

Datum zahájení 12.03.2020 13:11
Lhůta pro podání nabídky 20.03.2020 09:00
Otevíraní obálek 20.03.2020 11:00

Popis:
Zadavatel požaduje dodávku 35 ks monitorů – viz podrobný popis u položky. Kritériem pro výběr nabídky bude nejnižší nabídková cena za kompletní dodávku při splnění požadovaných technických požadavků. Maximální celková...

metodická nápověda

Kontextová navigace