Domů  /  Zadávací řízení  /  FC Lounsko - Výřez…

Výpis systémových zpráv

FC Lounsko - Výřez nežádoucího zmlazení dřevin na části bílých strání pod Ranou

Systémové číslo: T002/23/V00059033
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 01.11.2023 09:25
Lhůta pro podání nabídky 08.11.2023 10:00
Otevíraní obálek 08.11.2023 10:00

Popis:
Výřez nežádoucího zmlazení dřevin na části bílých strání pod Ranou. Výřez nežádoucího zmlazení dřevin do 1 m výšky na vymezené výměře zákresem nad ortofotomapou 0,6557 ha. S ohledem na nesouvislé porosty zmlazení dřevin a...

metodická nápověda

Kontextová navigace