Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Otázky a odpovědi  /  Obecné dotazy k elektronickému tržišti  /  K čemu bude sloužit e-tržiště?

Výpis systémových zpráv

K čemu bude sloužit e-tržiště?

Nová podoba oproti stávajícímu systému upřesňuje pravidla využívání e-tržišť a rozšiřuje seznam standardizovatelných komodit, které lze hodnotit automatickou metodou (např. kancelářské vybavení, počítače, kancelářské potřeby, opravy, dopravní a logistické služby).

Hlavním záměrem navrhované úpravy stávajících elektronických tržišť je zvýšení efektivity a úspor při vynakládání veřejných finančních prostředků, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tato povinnost se bude vztahovat na veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR), v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH, případně na nákup komodit v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, nebo na realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy, pokud byla rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči a hodnota takové zakázky nepřesáhne limit pro veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR). 

Zadavatelé, kterým stát uloží povinnost využívat e-tržiště k zadávání VZ nad 50 tis. Kč, mají také možnost dobrovolně vyžít e-tržiště pro nákupy určených komodit v hodnotě 5-50 tis. Kč, resp. pro nákup komodit mimo seznam komodit. 

E-tržiště mohou dobrovolně využívat i ostatní veřejní zadavatelé:

  • místní samosprávy
  • územní celky
  • obce

E-tržiště budou primárně obsahovat otevřené formy zadávacích řízení, ve kterých mohou podat nabídku všichni dodavatelé, kteří mají zájem o účast. Po zavedení nové podoby e-tržišť a rozšíření objemu na něm zadávaných veřejných zakázek dosáhne státní správa výrazných finančních úspor, zejména díky nižší ceně nakupovaných komodit. Sníží se také transakční náklady spojené s procesem zadávání veřejných zakázek, a to nejen na straně zadavatelů, ale i dodavatelů. 

Posílení systémových pravidel pro zadávání, snadný přístup k informacím o zakázkách prostřednictvím e-tržišť a transparentnost celého procesu otevře cestu k veřejným zakázkám pro více dodavatelů, zejména z řad malých a středních podniků. Urychlí se také proces vyhodnocování jednotlivých nabídek.Kontextová navigace