Domů  /  Informační deska  /  Jediné oficiálně schválené e-tržiště Gemin.cz již registruje první veřejné zakázky

Výpis systémových zpráv

Jediné oficiálně schválené e-tržiště Gemin.cz již registruje první veřejné zakázky

Brno, 21. května 2012 - Na jediném atestovaném e-tržišti Gemin.cz byla vypsána první veřejná zakázka. Tuzemské instituce tak začaly v praxi využívat výhod elektronického tržiště nové generace. Moderní systém přináší posílení transparentnosti a zrychlení procesu zadávání veřejných zakázek. Povinnost vypisovat zakázky touto cestou bude pro orgány státní správy platit až od 1. července 2012.

Elektronické tržiště Gemin.cz se stalo prvním systémem pro zadávání veřejných zakázek, který úspěšně prošel akceptačními testy Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ostrý provoz systému byl spuštěn 1. května 2012. Aktuálně je na e-tržišti Gemin.cz registrováno více než 500 dodavatelů a přes 30 zadavatelů. Tento nový systém podstatně zjednoduší a zprůhlední zadávání veřejných zakázek, zároveň přispěje ke snížení nákladů na provoz celého procesu.

„Historicky první zakázkou v novém systému se stala poptávka na pořízení spotřebního materiálu k tiskárnám. Jsme rádi, že první zadání zakázky proběhlo bezproblémově, což potvrzuje absolutní připravenost našeho systému,“ uvedl David Horký, jednatel společnosti SYNTAXIT, která provozuje první atestované e-tržiště Gemin.cz na českém trhu. „Těší nás, že se nám jako prvním podařilo spustit elektronické tržiště nové generace, které splňuje veškeré požadavky pro zadávání veřejných zakázek,“ dodal Horký.

Od 1. července 2012 bude elektronické zadávání veřejných zakázek povinné pro ústřední orgány státní správy České republiky a jim podřízené organizace. E-tržiště a jejich výhody však budou moci využívat i samosprávné celky. Nové systémy jsou určeny pro rychlé nákupy zboží, služeb nebo například stavebních prací. Jejich zavedení je součástí projektu pro postupnou elektronizaci veřejné správy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

„Při vývoji elektronického tržiště nové generace se nám podařilo maximálně zúročit mnoho let zkušeností s tvorbou webových aplikací, které zjednodušují práci státní správy. Velkou výhodou e-tržiště Gemin.cz je jeho uživatelská přívětivost a intuitivní ovládání,“ uvedl Petr Andrýsek, vedoucí klientské sekce společnosti QCM, předního českého dodavatele systémů pro správu veřejných zakázek, která připravila technické řešení e-tržiště Gemin.cz. „Například po zadání identifikačního čísla organizace se při registraci automaticky vyplní potřebné údaje, které stačí pouze potvrdit. Instituce tak nemusí všechna data složitě vypisovat,“ dodal Andrýsek.

 

O e-tržišti Gemin.cz

Gemin.cz je první atestované elektronické tržiště v České republice. Tato webová aplikace je určená pro zadávání rychlých a operativních nákupů veřejných zadavatelů. Zakázky do e-tržiště zadávají veřejní zadavatelé, účastnit zakázek se může každý subjekt, který splní požadavky popsané v zakázce a v provozním řádu tržiště. Hlavním smyslem e-tržiště je zjednodušit,standardizovata zprůhlednitzadávání veřejných zakázek, které se týkají běžně nakupovaných komodit.

O společnosti SYNTAXIT, s.r.o

Společnost SYNTAXIT byla založená v lednu 2011, jejím cílem je poskytovat komplexní služby v oblasti informačních systémů. Společnost je spoluautorem návrhů informačních systémů. Je držitelem koncese na provoz prvního elektronického tržiště Gemin.cz pro zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních.

O společnosti QCM, s.r.o.

Již 10 let patří společnost QCM mezi přední dodavatele webových aplikací, internetových služeb a systémů pro správu veřejných zakázek. Její kvalitní služby dokládají stovky spokojených zákazníků ze státní správy i komerčního sektoru. Ke kvalitní práci společnosti dopomáhají vlastním vyvíjené systémy: redakční systém Marwel a atestovaný elektronický nástroj E-zak.

 

Kontakty

Ing. David Horký

jednatel společnosti

SYNTAXIT

E-mail:  david.horky@syntaxit.cz

Tel.: +420 538 702 701

Heršpická 813/5, 639 00 Brno

www.syntaxit.cz

Mgr. Petr Andrýsek

vedoucí klientské sekce

QCM, s.r.o.

Email: petr.andrysek@qcm.cz

Heršpická 813/5, 639 00 Brno

Tel.: +420 538 702 717

www.qcm.cz

 

Kontextová navigace