Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Otázky a odpovědi  /  Obecné dotazy k elektronickému tržišti  /  Jak funguje systém e-tržiště a kdo jej hradí?

Výpis systémových zpráv

Jak funguje systém e-tržiště a kdo jej hradí?

Elektronické tržiště provozují držitelé koncese na jejich provoz, v roce 2011 bylo uděleno pět licencí. Správcem tržišť je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Úhrada za služby spojené s využíváním e-tržiště se dělí na dvě části:

  • Základní služby, jejichž využívání je pro zadavatele i dodavatele bezplatné,
  • Aditivní služby, jejichž využití je nepovinné a zcela na vůli zadavatele či dodavatele. Tyto aditivní služby jsou již pro zadavatele či dodavatele zpoplatněny, nicméně jejich využití může výrazně zvýšit komfort a přínos při využívání e-tržiště.

Kompletní přehled jak základních, tak aditivtních služeb (vč. platného ceníku) je uveden v Provozním řádu etržiště.

Kontextová navigace