Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup křesel kancelářských…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Vězeňská služba České republiky
IČO: 00212423

Sídlo/místo podnikání:
Soudní 1672/1a
14067  Praha

Kontaktní osoba:
: Ing. Hynek Malecký
: HMalecky@vez.nse.justice.cz
: 415779260
: 602169232
: VRMTZ/OL

Organizační útvar:
Věznice Nové Sedlo
Číslo útvaru: Nové Sedlo
Telefon: 415 779 111
Kontaktní adresa:
Hlavní 2
43801 Žatec
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Nákup křesel kancelářských věznice Drahonice
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00052392

detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Hynek Malecký
HMalecky@vez.nse.justice.cz
415779260
602169232
VRMTZ/OL

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Nákup křesel kancelářských věznice Drahonice
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Hynek Malecký
HMalecky@vez.nse.justice.cz
415779260
602169232
VRMTZ/OL
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Nákup kancelářských křesel, židlí čalouněných.
Položky předmětu VZ
1) Křeslo kancelářské čalouněné s područkami a opěrákem hlavy
39112000-0 - Židle
39112000-0 - Židle
Nákup kancelářských křesel 24 hodinový provoz.
Viz příloha č.1
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
5,00
ks
Křeslo kancelářské čalouněné
39112000-0 - Židle
39112000-0 - Židle
Křeslo kancelářské čalouněné s područkami a opěrákem hlavy (čalounění, síťovina, plastový kříž, nosnost 120kg). Viz. příloha č.1
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
49,00
ks
Konferenční židle čalouněná
39112000-0 - Židle
39112000-0 - Židle
Konferenční židle čalouněná bez područek, kovový rám, nosnost 150 kg. Viz. příloha č.1
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
36,00
ks
Křeslo pohupovací
39112000-0 - Židle
39112000-0 - Židle
Křeslo pohupovací, dřevěný rám, nosnost 120 kg
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
10,00
ks
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Drahonice
Drahonice
41
44101
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
16.05.2017

Platební a obchodní podmínky
Součástí nabídky účastníka zadávacího řízení bude tvořit závazný návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže).
Kupní smlouva

Způsob a doba podání nabídky

16.05.2017 10:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Při shodě nabídek komise vybere dodavatele losováním.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena dodavatele
Nabídková cena dodavatele


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
16.05.2017 11:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Vězeňská služba České...
Doručeno: 04.05.2017 09:17:37

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 04.05.2017 09:17 Hynek Malecký 04.05.2017 09:17 Hynek Malecký právě zobrazena

Kontextová navigace