Domů  /  Zadávací řízení  /  Brno - oprava vycházkových…  /  Oznámení o výběru dodavatele mimo režim ZZVZ

Výpis systémových zpráv

T30 - zobrazení formuláře

Oznámení o výběru dodavatele mimo režim ZZVZ

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Vězeňská služba České republiky
IČO: 00212423

Sídlo/místo podnikání:
Soudní 1672/1a
14067  Praha

Kontaktní osoba:
: Jiří Rokyta
: JRokyta@vez.brn.justice.cz
: 543515276
: vedoucí referátu stavebního

Organizační útvar:
Vazební věznice a ÚVZD Brno
Číslo útvaru: Brno
Telefon: 543 515 111
Kontaktní adresa:
Jihlavská 12
60129 Brno
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Brno - oprava vycházkových dvorů
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Stavební práce
Systémové číslo: T002/16/V00047863

14.12.2016 12:56:00
detail VZ

Oznámení o výběru dodavatele

Jménem zadavatele Vám oznamuji, že zadavatel v rámci veřejné zakázky s názvem Brno - oprava vycházkových dvorů rozhodl na základě provedeného posouzení a hodnocení nabídek o výběru dodavatele takto: jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka účastníka zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele Sídlo/místo podnikání IČO/RČ/datum narození
1. Huslík s.r.o. Karlova 275/12, Brno 25527495

Identifikace účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídky byly hodnoceny

Pořadové číslo nabídky Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele Sídlo/místo podnikání IČO/RČ/datum narození Datum a čas doručení nabídky
1. Huslík s.r.o. Karlova 275/12, Brno 25527495 09.12.2016 09:48:48
2. VV TOP s.r.o. Podolská 1739/38, Brno 49977202 09.12.2016 10:26:24

Celkový přehled pořadí nabídek, které byly hodnoceny

Pořadí nabídky Pořadové číslo nabídky Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele Nabídková cena
bez DPH vč. DPH
1. 1. Huslík s.r.o. 568 572,84
2. 2. VV TOP s.r.o. 604 822,80

Vytvořil

Michal Sobotka v.r.

Subproces: ET-010-030-060-33

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Odesílatel: Vězeňská služba České...
Doručeno: 14.12.2016 12:56:39

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 14.12.2016 12:56 Michal Sobotka 14.12.2016 12:56 Michal Sobotka právě zobrazena

Kontextová navigace