Domů  /  Zadávací řízení  /  Podpora zařízení Extreme…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599

Sídlo/místo podnikání:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01  Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
: Ing. Lenka Dynterová
: dynterova.lenka@vlada.cz
: ředitelka odboru informatiky

Kontaktní osoba:
: Ing. Tomáš Kučera
: kucera.tomas@vlada.cz
: +420 224002209
: vedoucí odd. systémové podpory

Organizační útvar:
Oddělení veřejných zakázek
Číslo útvaru: OVZ
Kontaktní adresa:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01 Praha 1
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Podpora zařízení Extreme Networks
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/17/V00053437
Evidenční číslo: čj. 14107/2017-OIT

02.06.2017 12:55:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Ing. Lenka Dynterová
dynterova.lenka@vlada.cz
ředitelka odboru informatiky
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Tomáš Kučera
kucera.tomas@vlada.cz
+420 224002209
vedoucí odd. systémové podpory

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Podpora zařízení Extreme Networks
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Ing. Lenka Dynterová
dynterova.lenka@vlada.cz
ředitelka odboru informatiky
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Tomáš Kučera
kucera.tomas@vlada.cz
+420 224002209
vedoucí odd. systémové podpory
Evidenční číslo zadavatele
čj. 14107/2017-OIT
Druh veřejné zakázky
Služby
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení technické podpory zařízení Extreme Networks o 12 měsíců. Celkem se jedná o 90 zařízení, která zajišťují síťový provoz.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v této výzvě, zejména pak v příloze B (vzor smlouvy).

Vybraný dodavatel je povinen doručit zadavateli zpět podepsanou smlouvu do 5 dnů od jejího doručení dodavateli. Pokud tak neučiní, je zadavatel oprávněn vzít smlouvu zpět a zadat veřejnou zakázku dalšímu dodavateli v pořadí.

Zadavatel je oprávněn zveřejnit smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 31 zákona podle zásad § 6 zákona. Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“) je realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v zákoně. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text zákona, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle zákona. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 4 odst. 4 zákona.
Položky předmětu VZ
Black Diamond 8800 G24XC
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018

SN:
0836G-00022
0836G-00025
1044G-00637
1044G-00638
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
4,00
ks
Black Diamond 8800G48TC
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018

SN:
0835G-00261
0835G-00269
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2,00
ks
Black Diamond 8806 600W/900W PSU
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018

SN:
0832K-01751
0832K-01761
0832K-01792
0832K-01801
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
4,00
ks
Black Diamond 8806 6-Slot
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018

SN:
08195-00408
08195-00495
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2,00
ks
Black Diamond 8806 MSM-48C
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018

SN:
0840G-00682
0840G-00680
0904G-00270
0840G-00684
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
4,00
ks
Black Diamond 8900 10G24X-c
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018

SN:
1417G-00872
1417G-00873
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2,00
ks
Extreme Black Diamond 8800 S-10G2Xc
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018

SN:
1330G-01124
1330G-01125
1330G-01126
1330G-01127
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
4,00
ks
Extreme Networks IdentiFi Wireless AP3805i
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 02.03.2018 do 01.03.2019

SN:
14445381085A
14445416085A
14445432085A
14446454085A
14446489085A
14446573085A
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
6,00
ks
Extreme Networks IdentiFi Wireless AP3825i
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 02.03.2018 do 01.03.2019

SN:
14493737085F
14494377085F
14494380085F
14494392085F
14494393085F
14494420085F
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
6,00
ks
Extreme Networks WS-AP3710i
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 02.07.2017 do 01.07.2018

SN:
14022797595H
14030255595H
14030701595H
14023416595H
14030398595H
14030833595H
14030071595H
14030558595H
14030119595H
14030564595H
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
10,00
ks
Extreme Networks WS-C25, wifi kontroler
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 02.07.2017 do 01.07.2018

SN: S09065513B13018
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
ks
Extreme Summit X150-24p
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018

SN: 0934G-81129
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
ks
Extreme Summit X350-48t
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018

SN:
0842G-80541
1220G-81673
1220G-81691
1218G-81352
1218G-81351
0842G-80603
0842G-80522
1220G-81692
0842G-80524
1011G-80250
0844G-81033
0818G-00064
1019G-81687
1042G-80808
1042G-80807
1042G-80812
1042G-80811
1042G-80815
1041G-81534
1041G-81528
1041G-81527
1041G-81531
1041G-81532
1041G-81533
1042G-80816
1220G-81712
1220G-81713
1220G-81714
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
28,00
ks
Extreme Summit X440-48t-10G
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 11.01.2018 do 10.01.2019

SN:
1441N-40983
1441N-40984
1441N-40985
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
3,00
ks
Extreme Summit X450e-48p
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018

SN: 0833G-80107
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
ks
Extreme Summit X460-24x
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018

SN: 1338N-46801
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
ks
Extreme Summit X460-48t
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018

SN:
1223G-81031
1223G-81032
1329N-41976
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
3,00
ks
Extreme Summit X460-G2-48t
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 04.01.2018 do 03.01.2019

SN: 1446N-40968
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
ks
Modul XGM3-2SF
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 19.09.2017 do 18.09.2018

SN:
1337N-43439
1337N-43469
1337N-43468
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
3,00
ks
Summit 300W AC PSU
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018

SN:
1219E-40020
1212E-42074
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2,00
ks
Summit 300W AC PSU XT
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
50332000-1 - Údržba telekomunikační infrastruktury
podpora pro období od 04.01.2018 do 03.01.2019

SN:
1440E-41012
1440E-41616
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2,00
ks
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
347 000,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Celková doba plnění je od 02.07.2017 do 03.03.2019

Doba a místo plnění

Praha 1
nábř. E. Beneše
128
4
118 01
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Základní způsobilost
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
Čestným prohlášením dle vzoru v příloze A
Profesní způsobilost
čestným prohlášením
Čestným prohlášením dle vzoru v příloze A
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Smlouva o poskytování služeb podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 121/2000 Sb., zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Způsob a doba podání nabídky

20.06.2017 12:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána losem.

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Dodavatel předloží v nabídce vyplněný návrh smlouvy v editovatelné verzi (např. DOCx).

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.


Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat výhradně prostřednictvím elektronického tržiště Gemin, tj. veškeré zprávy odeslané zadavatelem si může dodavatel přečíst po přihlášení do elektronického tržiště Gemin ve svých příchozích zprávách. Jedná se např. o vysvětlení zadávací dokumentace, žádosti o doplnění, vysvětlení nabídky a výzvy k součinnosti. Uvedené zprávy se považují za doručené okamžikem dojití do sféry dodavatele (tj. fakticky okamžikem odeslání zadavatelem přes elektronické tržiště Gemin). Zadavatel proto dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav zadávacího řízení v elektronickém tržišti Gemin, a to jako přihlášení uživatelé.
Pavel Dyntera Smékal v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Úřad...
Doručeno: 08.06.2017 14:15:10

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 02.06.2017 12:55 Pavel Dyntera Smékal 08.06.2017 12:37 Pavel Dyntera Smékal právě zobrazena

Kontextová navigace