Domů  /  Zadávací řízení  /  Datové úložiště

Výpis systémových zpráv

Datové úložiště

Systémové číslo: T002/18/V00055912
Zadavatel: Správa Národního parku Šumava
Evidenční čísla zadavatele: NPS 04297/2018

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 21.05.2018 10:10
Lhůta pro podání nabídky 30.05.2018 13:30
Otevíraní obálek 30.05.2018 13:31

Popis:
Dodávka datového úložiště. Zadavatel požaduje dodání tohoto typu úložiště z důvodu kompatibility s ostatním technickým vybavením organizace. Uchazeč využije Čestné prohlášení - F177, které je přiloženo k Výzvě jako...

metodická nápověda

Kontextová navigace