Domů  /  Zadávací řízení  /  07. Tlumočení na akci dne…

Výpis systémových zpráv

07. Tlumočení na akci dne 30.7. 2013 od 11:00 do 13:00 a překlad cca 3 normostran textu z němčiny do češtiny

Systémové číslo: T002/13/V00006355
Zadavatel: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Akce se zakázkou

Námitkové řízení

T34

Oznámení o odmítnutí námitky

T34a

Oznámení o odmítnutí námitky

T34b

Oznámení o odmítnutí námitky

T35

Oznámení o podání námitky po lhůtě

T36

Oznámení o rozhodnutí o námitce

T38

Oznámení o námitce

T39

Oznámení o vzdání se práva na podání námitek

metodická nápověda

Kontextová navigace