Domů  /  Zadávací řízení  /  Průzkum trhu - Dodávka…

Výpis systémových zpráv

Průzkum trhu - Dodávka Systému autentizace a autorizace uživatelů (SAU), zajištění provozních služeb, rozvoje a dalších souvisejících služeb - předběžná tržní konzultace

Systémové číslo: T002/21/P00057790
Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Specifikace průzkumu trhu

Stanovení předmětu průzkumu trhu

Stručný popis: Dobrý den,

dovoluji si Vás jménem zadavatele Ministerstva zemědělství pozvat v souladu s ustanovením
§ 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k písemné předběžné tržní konzultaci, která se bude týkat stanovení předpokládané hodnoty (v souladu s ustanovením § 16 odst. 6) připravované veřejné zakázky Ministerstva zemědělství s názvem „Vybudování systému autentizace, autorizace a federace identit MZe 2021+ ”. Účast na předběžné tržní konzultaci není diskriminační a nevylučuje dodavatele z účasti v navazujícím zadávacím řízení. Informace o uskutečněné předběžné tržní konzultaci budou v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Podklad k písemné tržní konzultaci za účelem stanovení předpokládané hodnoty je v příloze.

Předběžná tržní konzultace bude probíhat písemnou formou v podobě vyplnění přiloženého formuláře v terminu do 15.1.2021 prostřednictvím elektronického nástroje https://www.gemin.cz/

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte Jaroslavu Benkó na e-mailu jaroslava.benko@mze.cz.

Přílohy:

1. Formulář pro stanovení odhadu předpokládané hodnoty
2. Katalog požadavků
3.Předmět veřejné zakázky
3a podpřílohač.1 předmětu vz
4. Popis cílového stavu

Položky předmětu průzkumu trhu: Informační technologie
Název: Informační technologie
Kód z číselníku NIPEZ: 07 - Software a informační systémy
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 72000000-5 - Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
Popis: Jedná se o průzkum trhu
Přílohy:
Identifikace:
Množství:
Měrná jednotka:
Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky:

Předpokládaná hodnota průzkumu trhu

Předpokládaná hodnota:
Určit předpokládanou hodnotu ke každé položce zvlášť: Ne
Měna: koruna česká
Nezveřejňovat předpokladanú hodnotu: Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace