Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění servisní služby…

Výpis systémových zpráv

Zajištění servisní služby podpory pro HW DELL

Systémové číslo: T002/19/V00057047
Zadavatel: Městská část Praha 12

Akce se zakázkou

Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti

Seznam účastníků zadávacího řízení
Název Osloven výzvou Cena bez DPH Cena s DPH Datum a čas
GAPP System, spol. s r.o. 60487291 Ano 152 607,00 184 654,47 16.09.2019 13:15:00
SÍŤ, spol. s r.o. 60779420 Ano 205 401,00 248 535,21 24.09.2019 09:28:33
IT Děčín s.r.o. 06403638 Ne 167 700,00 202 917,00 24.09.2019 08:28:01
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy jednorázová smlouva
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva GAPP System, spol. s r.o. 60487291
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e Nejnižší nabídková cena.
Datum uzavření smlouvy 25.09.2019
Celková smluvní cena bez DPH 152 607,00
Celková smluvní cena s DPH 184 654,47
Sazba DPH v % 21,00
DPH 32 047,47
Měna koruna česká
Základní popis plnění
Předmět:
- V rámci zakázky je poptáváno zajištění servisních služeb ("ProSupport and Next Business Day on-site service" a "Basic Warranty Next Business Day") pro HW DELL (komponenty virtualizační platformy) do 31. 12. 2021, které jsou v produkčním provozu v rámci IS ÚMČ Praha 12. Podrobná specifikace požadované podpory je uvedena u konkrétní položky. Celou zakázku realizuje jeden dodavatel, který předloží nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Celková cena nabídky nesmí překročit 220.000 Kč bez DPH. Vítězný uchazeč se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů od objednání předloží zadavateli doklad (např. prostřednictvím certifikátu výrobce HW nebo prostřednictvím informace na portálu výrobce) stvrzující, že servisní služba požadovaného typu a na dané období byla prokazatelně zakoupena.
Dotazy k podmínkám uvedeným v této výzvě a jejích přílohách mohou účastníci zasílat do 18. 9. 2019, 12:00.

Smlouva bude uzavřena formou objednávky (zadavatel ji zpracuje na základě vítězné nabídky po ukončení výběrového řízení).

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit zadávací podmínky; změnit termín plnění veřejné zakázky; ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění; při nesplnění podmínek stanovených v této výzvě účastníka vyloučit z další účasti ve výběrovém řízení; odmítnout všechny nabídky a neuzavřít objednávku s žádným účastníkem; zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu. Účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.Položky předmětu:
- Název: Zajištění servisní služby BASIC WARRANTY NEXT BUSINESS DAY pro DELL PowerVault MD3820f
- Kód z číselníku NIPEZ: 72611000-6 - Technické služby počítačové podpory
- Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 72611000-6 - Technická výpočetní podpora
- Popis: DELL PowerVault MD3820f – service tag 2 ks zařízení, u kterých má být servisní služba zajištěna:
9B40N62, 9B4XM62
Zajištění podpory do: 31. 12. 2021
Typ servisní služby: BASIC WARRANTY NEXT BUSINESS DAY
- Parametry:
- Identifikace:
- Množství: 2
- Měrná jednotka: ks
- Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky:


- Název: Zajištění servisní služby BASIC WARRANTY NEXT BUSINESS DAY pro DELL PowerEdge R730
- Kód z číselníku NIPEZ: 72611000-6 - Technické služby počítačové podpory
- Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 72611000-6 - Technická výpočetní podpora
- Popis: DELL PowerEdge R730 – service tag zařízení, u kterého má být servisní služba zajištěna:
9JNZG62
Zajištění podpory do: 31. 12. 2021
Typ servisní služby: BASIC WARRANTY NEXT BUSINESS DAY
- Parametry:
- Identifikace:
- Množství: 1
- Měrná jednotka: ks
- Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky:


- Název: Zajištění servisní služby PROSUPPORT AND NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SERVICE pro DELL PowerEdge R730
- Kód z číselníku NIPEZ: 72611000-6 - Technické služby počítačové podpory
- Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 72611000-6 - Technická výpočetní podpora
- Popis: DELL PowerEdge R730 – service tag 2 ks zařízení, u kterých má být servisní služba zajištěna:
DYJ8WC2, DYFGWC2
Zajištění podpory do: 31. 12. 2021
Typ servisní služby: PROSUPPORT AND NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SERVICE
- Parametry:
- Identifikace:
- Množství: 2
- Měrná jednotka: ks
- Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky:


Místo plnění veřejné zakázky Písková 830/25, Praha
Ulice: Písková 830/25
Obec: 14300 Praha Modřany
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)
Bližší specifikace: Úřad městské části Praha 12 Odbor provozní
Popis doby plnění Vítězný uchazeč se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů od objednání předloží zadavateli doklad (např. prostřednictvím certifikátu výrobce HW nebo prostřednictvím informace na portálu výrobce) stvrzující, že servisní služba požadovaného typu a na dané období byla prokazatelně zakoupena.
Smlouva

metodická nápověda

Kontextová navigace