Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup 3 barevných grafických…

Výpis systémových zpráv

Nákup 3 barevných grafických tiskáren a 4 multifunkčních tiskáren

Systémové číslo: T002/19/V00056686
Zadavatel: Státní fond podpory investic

Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti

Seznam účastníků zadávacího řízení
Název Osloven výzvou Cena bez DPH Cena s DPH Datum a čas
COPPEX spol. s r.o. 26491222 Ne 312 204,00 377 766,84 11.03.2019 08:45:38
KYOCERA Document Solutions... 40764281 Ano 469 730,00 568 373,30 05.03.2019 16:20:17
TA Triumph-Adler Česká... 41191021 Ne 292 369,00 353 766,49 08.03.2019 14:39:54
elites MDS s.r.o. 29364051 Ne 379 752,00 459 502,00 07.03.2019 14:24:43
TONERMARKET s.r.o. 25884239 Ne 344 542,00 416 895,82 09.03.2019 11:14:22
1 2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy jednorázová smlouva
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva TA Triumph-Adler Česká... 41191021
Datum uzavření smlouvy 13.03.2019
Celková smluvní cena bez DPH 292 369,00
Celková smluvní cena s DPH 353 766,49
Sazba DPH v % 21,00
DPH 61 397,49
Měna koruna česká
Základní popis plnění Předmět:
- Nákup 3 barevných grafických tiskáren a 4 multifunkčních tiskáren. Parametry předmětu plnění této veřejné zakázky jsou popsány u položky předmětu VZ. Obchodní podmínky, záruční a dodací lhůty, servisní podpora a ostatní obchodní podmínky jsou obsaženy v Závazném návrhu smlouvy (včetně jejích příloh), který je přílohou č. 1 této Výzvy (dále jen "Závazný návrh smlouvy"). Předpokládané hodnoty za 1 ks v Kč bez DPH uvedené u jednotlivých položek jsou maximální nepřekročitelnou cenou za 1 ks dané položky. Vzhledem k tomu, že předpokládaná celková hodnota této zakázky je nižší než částka 2 mil. Kč bez DPH, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "ZZVZ"). Tato VZ je zadávána mimo rámec ZZVZ, v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ a podle zásad uvedených v § 6 ZZVZ. Touto Výzvou se nezahajuje zadávací řízení ve smyslu § 3 ZZVZ. Pokud tato Výzva odkazuje na text ZZVZ, nedochází ke vzniku povinnosti ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ. Ustanovení ZZVZ se na toto výběrové řízení neaplikují. Zadavatel si však tímto vyhrazuje právo: a) obdobně dle § 46 ZZVZ požadovat po účastnících výběrové řízení, aby v přiměřené době objasnili nebo doplnili předložené nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely, a to včetně případného zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny obdobně dle § 113 ZZVZ.
b) obdobně dle § 48 ZZVZ vyloučit účastníka výběrového řízení pokud předložená nabídka účastníka nesplňuje podmínky stanovené v této Výzvě, pokud nebyly údaje, doklady nebo vzorky objasněny nebo doplněny dle písm. a) nebo pokud předložená nabídka neodpovídá skutečnosti a požadavkům uvedeným v této Výzvě.
c) obdobně dle § 104 ZZVZ požadovat po vybraném dodavateli splnění dalších podmínek, pokud si je v rámci tohoto bodu Výzvy vyhradí. V tomto výběrovém řízení nelze proti rozhodnutí Zadavatele uplatnit námitky či jiné standartní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ.


Položky předmětu:
- Název: Barevné grafické tiskárny
- Kód z číselníku NIPEZ: 30232130-4 - Barevné grafické tiskárny
- Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30232130-4 - Barevné grafické tiskárny
- Popis: Parametry:
- Technologie tisku: Laserová nebo LED technologie
- Rychlost tisku A4 - barevně: min. 30 stran za minutu
- Rychlost tisku A4 černobíle: min. 30 stran za minutu
- Kapacita zásobníku papíru: min. 250 listů
- Ruční podavač: Ano
- Formát papíru: min. A5 - A4
- Paměť: min. 256 MB
- Rozlišení tisku: min. 600 dpi
- Připojení: LAN - Česká lokalizace: Ano
- Možnost vzdálené správy: Ano
- Automatický oboustranný tisk - duplex: Ano - Maximální měsíční zatížení: min. 50 000 stran - Energeticky úsporné zařízení: Ano (Energy Star)
- Dodávka plnohodnotné první sady spotřebního materiálu pro uvedení do provozu
- Kompatibilita s OS: MS Windows 10 - Záruka: min. 2 roky - Instalace a uvedení do provozu, prvotní konfigurace - Zařízení musí být nové a určené pro český trh.
- Parametry:
- -- Název: Maximální cena za 1 ks barevné grafické tiskárny
- -- Operátor: max
- -- Hodnota: 9445 Kč bez DPH

- Identifikace:
- Množství: 3
- Měrná jednotka: ks
- Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 9 445,00


- Název: Barevné grafické multifunkční tiskárny
- Kód z číselníku NIPEZ: 30232130-4 - Barevné grafické tiskárny
- Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30232130-4 - Barevné grafické tiskárny
- Popis: Parametry:
- Technologie tisku: Laserová nebo LED technologie
- Minimální garantovaná životnost: 500 000 stran (certifikát garance životnosti stroje v počtu stran od výrobce)
- Funkce: tisk (zabezpečený a odložený), skener, kopie
- Zabezpečení přístupu uživatelů k zařízení: Autentizace uživatele na ovládacím panelu zařízení ID kartou, PIN kódem, schopnost zabezpečeného tisku dokumentů (tisk dokumentu až po přihlášení uživatele na zařízení), podpora systému MyQ
- Rychlost tisku A4/kopie barevně i černobíle: min. 50 stran za minutu
- Kapacita zásobníku papíru: min. 300 listů A4, min. 500 listů A3
- Kapacita výstupu papíru: min. 250 listů
- Počet zásobníků: 2 pro formát A4, 1 pro formát A3
- Boční podavač: Ano, min. 150 listů - Formát papíru, gramáž: min. A5 - A3, až do 200 g/m2 vč.
- Paměť: min. 1 Gb; Připojení: LAN
- Rozlišení kopírování/tisk/skenování: min. 600 dpi - Oboustranný automatický podavač dokumentů: Ano, kapacita min. 50 listů - Automatický oboustranný tisk - duplex: Ano - Samostatně stojící zařízení nebo originální podstavec: Ano - HDD: min. 120 Gb; kompatibilita s OS: Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Server 2012 R2 - Možnost instalace apikací pro správu tisku: Ano; Možnost vzdálené správy: Ano
- Maximální měsíční zatížení: 80 000 stran - Plochý skener: Ano; barevné skenování: Ano; Rychlost skenování: min. 40 stran za minitu - Možnosti skenování: přímé skenování do e-mailu, SMB a FTP, podpora vyhledávání e-mailových adres příjemců pomocí LDAP protokolu, skenování do USB flash paměti, skenování dokumentů z ploché lože (např. knih) i z automatického oboustranného podavače - Formát skenování: PDF, TIFF, JPEG - Tiskový jazyk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), Postscript 3, XPS, PDF přímý tisk - Dodávka plnohodnotné první sady spotřebního materiálu pro uvedení do provozu - Energeticky úsporné zařízení: Ano (Energy Star) - Záruka: min. 2 roky; Instalace a uvedení do provozu, prvotní konfigurace - Zařízení musí být nové a určené pro český trh.
- Parametry:
- -- Název: Maximální cena za 1 ks multifunkční tiskárny
- -- Operátor: max
- -- Hodnota: 103479 Kč bez DPH

- Identifikace:
- Množství: 4
- Měrná jednotka: ks
- Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 103 479,00


Místo plnění veřejné zakázky Vinohradská 1896/46, Praha 2
Ulice: Vinohradská 1896/46
Obec: 120 00 Praha 2
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)
Další místa plnění Dolní náměstí 9, Olomouc
Ulice: Dolní náměstí 9
Obec: 77900 Olomouc
Stát: Česká republika - CZE
Region: Olomoucký kraj (CZ071)
Popis doby plnění Dodání zboží do 30 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy.
Smlouva

metodická nápověda

Kontextová navigace