Domů  /  Zadávací řízení  /  Zpracování analýzy současného…

Výpis systémových zpráv

Zpracování analýzy současného stavu programu místní Agenda 21

Systémové číslo: T002/18/V00055676
Zadavatel: Česká informační agentura...

Akce se zakázkou

Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti

Seznam účastníků zadávacího řízení
Název Osloven výzvou Cena bez DPH Cena s DPH Datum a čas
REDI - regionalistika,... 25232096 Ano 188 000,00 188 000,00 04.04.2018 14:47:34
Demokracie 2.1 s.r.o. 03680941 Ano 148 000,00 179 080,00 05.04.2018 08:16:36
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy jednorázová smlouva
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva Demokracie 2.1 s.r.o. 03680941
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e Nejnižší nabídka
Datum uzavření smlouvy 24.04.2018
Celková smluvní cena bez DPH 148 000,00
Celková smluvní cena s DPH 179 080,00
Sazba DPH v % 21,00
DPH 31 080,00
Měna koruna česká
Základní popis plnění
Předmět:
- Předmětem veřejné zakázky je: Zpracováni analýzy současného stavu programu místní Agenda 21


Položky předmětu:
- Název: Analýza systému
- Kód z číselníku NIPEZ: 72240000-9 - Analýza systémů a programovací služby
- Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 72240000-9 - Analýza systémů a programovací služby
- Popis: Zpracováni analýzy současného stavu programu místní Agenda 21(dále MA21).
- příprava dotazníků pro koordinátory MA21, tajemníky úřadů veřejné správy (obce, kraje) a experty pro hodnocení Auditů udržitelného rozvoje v rámci MÁ21 pro zjištění názorů na současný stav MA21 a vztah k UR,
- zpracování výsledků dotazníkového šetření k MA21 a UR - pro starosty (SMOČR), tajemníky úřadů
veřejné správy (obce, kraje) pro koordinátory MA21. (celkem cca 500 respondentů),
- zpracování výstupů SWOT analýzy členů PS MA21 k současnému stavu MA21,
- vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření a výstupů SWOT analýzy ve formě zprávy pro
Pracovní skupiny MA21.

- Parametry:
- Identifikace:
- Množství:
- Měrná jednotka:


Místo plnění veřejné zakázky Vršovická 1442/65, Praha
Ulice: Vršovická 1442/65
Obec: 100 10 Praha Praha 10 - Vršovice
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)
Popis doby plnění do 15.5.2018
Smlouva Smlouva

metodická nápověda

Kontextová navigace