Domů  /  Zadávací řízení  /  Výzva na základě odpovědi na…

Výpis systémových zpráv

Výzva na základě odpovědi na výzvu k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu PT-1-2018 systémové číslo průzkumu trhu: T002/18/P00055458

Systémové číslo: T002/18/V00055559
Zadavatel: Česká republika - Ústřední...

Akce se zakázkou

Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti

Seznam účastníků zadávacího řízení
Název Osloven výzvou Cena bez DPH Cena s DPH Datum a čas
bika - velkoobchod papírem,... 25347047 Ano 0,00 0,00 05.03.2018 15:41:43
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy jednorázová smlouva
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva bika - velkoobchod papírem,... 25347047
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e Způsob zadání je uveden ve Výzvě k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu. Název průzkumu trhu: Výzva k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu PT - 1 - 2018 Systémové číslo průzkumu trhu: T002/18/P00055458. Seznam oslovených dodavatelů je uveden níže. Otevírání nabídek v rámci průzkumu trhu proběhlo elektronicky prostřednictvím e-tržiště GEMIN. Hodnocení nabídek v rámci průzkumu trhu proběhlo automaticky prostřednictvím e-tržiště GEMIN. Uchazeč bika v rámci průzkumu trhu splnil podmínky zadání a nabídl požadované zboží. Uchazeč nabídl požadované vzorky sáčků, které souhlasí se zadáním.
Datum uzavření smlouvy 12.03.2018
Celková smluvní cena bez DPH 26 450,00
Celková smluvní cena s DPH 32 004,50
Sazba DPH v % 21,00
DPH 5 554,50
Měna koruna česká
Základní popis plnění
Předmět:
- Shora uvedený zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží s názvem: Vzorkové sáčky
dvojité s křížovým dnem - speciální ruční výroba - lepené sáčky.
Pro ÚKZÚZ Brno, Hroznová 63/2,na základě odpovědi na výzvu k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu PT-1-2018 systémové číslo průzkumu trhu: T002/18/P00055458


Položky předmětu:
- Název: 1) Vzorkový sáček dvojitý s křížovým dnem na 1 kg vzorků, bez tisku,
- Kód z číselníku NIPEZ: 30192700-8 - Papírnické zboží
- Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30192700-8 - Papírnické zboží
- Popis: 1) Vzorkový sáček dvojitý s křížovým dnem na 1 kg vzorků, bez tisku, rozměry šířka: 125mm/výška 330mm/šíře křížového dna 40 mm, (speciální
ruční výroba - lepené sáčky) (1 krabice - 350 ks) - Celkem k dodání 3 krabice tj. 1050 ks sáčků.
- Parametry:
- Identifikace:
- Množství: 1 050
- Měrná jednotka: ks
- Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 17,00


- Název: 2) Vzorkový sáček dvojitý s křížovým dnem na 2 kg vzorků, bez tisku,
- Kód z číselníku NIPEZ: 30192700-8 - Papírnické zboží
- Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30192700-8 - Papírnické zboží
- Popis: 2) Vzorkový sáček dvojitý s křížovým dnem na 2 kg vzorků, bez tisku, rozměry: šířka 160mm/výška 345mm/šíře křížového dna 80 mm (speciální
ruční výroba - lepené sáčky) (1 krabice - 200 ks) - Celkem k dodání tři krabice tj. 400 ks sáčků.
- Parametry:
- Identifikace:
- Množství: 400
- Měrná jednotka: ks
- Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 21,50


Místo plnění veřejné zakázky Hroznová 63/2, Brno
Ulice: Hroznová 63/2
Obec: 65606 Brno Pisárky
Stát: Česká republika - CZE
Region: Jihomoravský kraj (CZ064)
Popis doby plnění Doba plnění uvedena v objednávce
Smlouva Objednávka k VZ_PT-1-2018 Brno

metodická nápověda

Kontextová navigace