Domů  /  Zadávací řízení  /  Pozáruční servis PC, NTB,…

Výpis systémových zpráv

Pozáruční servis PC, NTB, UPS, skenerů a ostatní drobné VT 2

Systémové číslo: T002/17/V00054271
Zadavatel: Generální finanční ředitelství

Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti

Seznam účastníků zadávacího řízení
Název Osloven výzvou Cena bez DPH Cena s DPH Datum a čas
XANADU a.s. 14498138 Ano 51 389,00 62 180,69 15.07.2017 12:46:02
S&T CZ s.r.o. 44846029 Ano 64 045,93 77 495,58 17.07.2017 08:52:54
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy jednorázová smlouva
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva XANADU a.s. 14498138
Datum uzavření smlouvy 08.08.2017
Celková smluvní cena bez DPH 1 625 000,00
Celková smluvní cena s DPH 1 966 250,00
Sazba DPH v % 21,00
DPH 341 250,00
Měna koruna česká
Základní popis plnění
Předmět:
- Servisní činnost, opravy a posuzování technického stavu stacionárních a přenosných osobních počítačů a pracovních stanic, skenerů, záložních zdrojů a ostatní drobné výpočetní techniky.


Položky předmětu:
- Název: Servis HW
- Kód z číselníku NIPEZ: 50320000-4 - Opravy a údržba osobních počítačů
- Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 50320000-4 - Opravy a údržba osobních počítačů
- Popis: Uzavření smlouvy, jejímž předmětem je servisní činnost, opravy a posuzování technického stavu stacionárních a přenosných osobních počítačů a pracovních stanic, skenerů, záložních zdrojů a ostatní drobné výpočetní techniky provozovaných úřady Finanční správy ČR ve Středočeském kraji. Servisní činnost bude prováděna v lokalitách uvedených v Příloze č. 2 – seznam lokalit zadavatele. Seznam nejběžnějších značek výpočetní techniky (provozované zadavatelem v daných lokalitách) jsou specifikovány v Příloze č. 3 – Seznam nejběžnějších značek výpočetní techniky. Součástí nabídky bude doplněná Příloha č. 1 – Tabulka vybraných komponent, Příloha č. 4 – Dopravné do lokalit, Příloha č. 5 – Krycí list, Návrh smlouvy a další požadované přílohy. Cenová nabídka bude stanovena součtem cen z Přílohy č. 1, Přílohy č. 4 a ceny za hodinovou sazbu práce na servisním zásahu (viz. Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení).
- Parametry:
- Identifikace:
- Množství:
- Měrná jednotka:


Místo plnění veřejné zakázky Žitná 12, Praha
Ulice: Žitná 12
Obec: 120 00 Praha
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)
Popis doby plnění Smlouva na dobu neurčitou
Smlouva Smlouva

metodická nápověda

Kontextová navigace