Domů  /  Zadávací řízení  /  Servis výpočetní techniky -…

Výpis systémových zpráv

Servis výpočetní techniky - archiv Cheb

Systémové číslo: T002/16/V00044386
Zadavatel: Státní oblastní archiv v Plzni
Evidenční čísla zadavatele: SOAP/004-2139/2016

Akce se zakázkou

Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti

Seznam účastníků zadávacího řízení
Název Osloven výzvou Cena bez DPH Cena s DPH Datum a čas
Radonix s.r.o. 29100429 Ano 261 600,00 316 536,00 19.10.2016 09:32:24
Systém NET Karlovy Vary s.r.o. 46884831 Ano 350 000,00 423 500,00 21.10.2016 11:13:44
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy jednorázová smlouva
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva Radonix s.r.o. 29100429
Datum uzavření smlouvy 25.10.2016
Celková smluvní cena bez DPH 261 600,00
Celková smluvní cena s DPH 316 536,00
Sazba DPH v % 21,00
DPH 54 936,00
Měna koruna česká
Základní popis plnění
Předmět:
- zajištění servisu výpočetní a komunikační techniky včetně uživatelské podpory ve Státním okresním archivu Cheb


Položky předmětu:
- Název: Servis výpočetní a komunikační techniky v Chebu
- Kód z číselníku NIPEZ: 72611000-6 - Technická výpočetní podpora
- Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 72611000-6 - Technická výpočetní podpora
- Popis: Zajištění a udržování řádné funkce výpočetní a komunikační techniky.
Počet serverů min. 2, počet uživatelů min. 13, počet počítačů vč. notebooků přibližně 20, počty se můžou měnit.
Běžný servis v rámci měsíčního paušálního poplatku - vzdáleným přístupem průběžně, fyzická návštěva servisního technika na místě plnění minimálně jednou za měsíc. Zahájení řešení servisního požadavku vzdáleným přístupem do druhého pracovního dne od nahlášení, zahájení řešení servisního požadavku fyzicky na místě plnění do týdne od nahlášení, pokud není písemně dohodnuto jinak.
Zrychlený servisní zásah - mimořádná předem objednaná fyzická návštěva pracoviště do druhého dne od objednání.
Podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy a v příloze č. 1 návrhu smlouvy.
Smlouva na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní dobou.
Nabídková cena = 48 * cena měsíčního paušálu + 8 * cena zrychleného zásahu, tj. součet měsíčních paušálních poplatků za čtyři roky a předpokládaného přibližného počtu osmi zrychlených zásahů za čtyři roky na jednu lokalitu.
Povinná prohlídka místa plnění ve stanoveném termínu nebo dle domluvy v jiném termínu.
- Parametry:
- -- Název: Stručný popis požadovaných výkonů
- -- Operátor: =
- -- Hodnota: Instalace/reinstalace/konfigurace

- -- Název: Stručný popis požadovaných výkonů
- -- Operátor: =
- -- Hodnota: Fyzická správa stanic a periferií

- -- Název: Stručný popis požadovaných výkonů
- -- Operátor: =
- -- Hodnota: Fyzická správa servrů

- -- Název: Stručný popis požadovaných výkonů
- -- Operátor: =
- -- Hodnota: Návrh a montáže kabeláže a racků

- Identifikace:
- Množství: 1
- Měrná jednotka: Různé
- Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 350 000,00


Místo plnění veřejné zakázky Františkánské nám. 14, Cheb
Ulice: Františkánské nám. 14
Obec: 35002 Cheb
Stát: Česká republika - CZE
Region: Karlovarský kraj (CZ041)
Popis doby plnění doba neurčitá s dvouměsíční výpovědní lhůtou
Smlouva Smlouva - Cheb

metodická nápověda

Kontextová navigace