Výpis systémových zpráv

Profil uživatele

Jméno: Ing. Peter Pernis
Funkce/pracovní pozice: předseda představenstva a ředitel
E-mail: pernis@szzpls.cz
Telefon – zaměstnání: 235 018 235
Mobilní telefon: 604 458 592

Profil organizace

Název: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
IČO: 27146235
DIČ: CZ27146235
Tel (ústředna): 235 018 276
Fax (ústředna): 235 315 226
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-zkusebna-zemedelskych-potravinarskych-a-le
Kontaktní osoba: Pernis Peter
Webová adresa: http://www.szzpls.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Třanovského 622/11
Obec: 16300 Praha Řepy
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Běžný
Název účtu: Běžný
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 191024928
Kód banky: 0300
IBAN: CZ 31 0300 00000001 9102 4928
SWIFT: CEKO CZPP

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace