Domů  /  Katalog organizací  /  Podpůrný a garanční rolnický…  /  Detail uživatele

Výpis systémových zpráv

Profil uživatele

Jméno: JUDr. Světlana Šmídová
Funkce/pracovní pozice:
E-mail: smidova@pgrlf.cz
Telefon – zaměstnání:
Mobilní telefon:

Profil organizace

Název: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
IČO: 49241494
DIČ: CZ49241494
Tel (ústředna): 225 989 400
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/podpurny-a-garancni-rolnicky-a-lesnicky-fond-a-s
Kontaktní osoba: Šmídová Světlana
Webová adresa: http://www.pgrlf.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Sokolovská 394/17
Obec: 18600 Praha Karlín
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Systém důvěryhodného úložiště elektronicky podepisovaných dokumentů 19.09.2022 13:00
„Systém důvěryhodného úložiště elektronicky podepisovaných dokumentů“ v rozsahu, který je specifikován v Příloze č. 1 smlouvy Zadáno
VZ Implementace služby Azure ESB 28.04.2022 10:00
Předmětem zakázky základní analýza interních aplikací a jejich potřeb pro návrh vhodné konfigurace MS Azure ESB a její následná dokumentace včetně zaškolení interních zaměstnanců zadavatele. Blíže viz smlouva a technická specifikace Zadáno
VZ Zajištění podpory a rozvoje Ekonomického informačního systému NAVISION 16.03.2022 10:00
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb podpory a rozvoje, konzultace, licence a další služby související s Ekonomickým systémem na platformě Microsoft Dynamics NAV Blíže viz Smlouva a další dokumenty Zadáno
VZ Podpora a rozvoj Identity Management SW MidPoint 17.02.2022 10:00
Předmětem zakázky je rozvoj a podpora nasazeného SW Identity Management MidPoint, kde dodavatel doloží v nabídce certifikát prokazující partnerství s výrobcem Evolveum minimálně na úrovni Silver Partner. Tento software je implementován pro integraci uživatelských účtů mezi personálním IS OKSystem a Active Directory, které je implementováno v hybridním modelu Active Directory „On-Premis“ a... Zadáno
VZ Data Cleaning 18.02.2022 10:00
zpracování a vyhodnocení datové struktury všech obchodních vztahů ve všech interních systémech společnosti (MS CRM a MS Navision), jejich následná automatizovaná oprava se základním vyhodnocením z veřejných rejstříků a konfigurace API pro následné pokračování v ověřování obchodních partnerů. Blíže viz příloha Zadáno
1 2 3 11 21 ... 36
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace