Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Státní fond rozvoje bydlení

Výpis systémových zpráv

Státní fond rozvoje bydlení

Název: Státní fond rozvoje bydlení
Právní forma: Fond (nár. majetku, pozemkový)
IČO: 70856788
DIČ: není
Tel (ústředna): +420234712611
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-fond-rozvoje-bydleni
Profil zadavatele (www adresa): http://vhodne-uverejneni.cz
Kontaktní osoba: Žaba Monika
Webová adresa: http://www.sfrb.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Vinohradská 1896/46
Obec: 12000 Praha 2 Vinohrady
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Audit účetní závěrky 26.03.2019 09:00
Poskytování auditorských služeb, podrobnosti jsou stanoveny v přiložené Výzvě k podání nabídek (Příloha č. 1, dále jen "Výzva") a ve Smlouvě o výkonu auditorské činnosti (Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek, dále jen "Závazný návrh smlouvy"). Neukončeno
VZ Nákup ICT vybavení 21.03.2019 09:00
Nákup ICT vybavení. Parametry předmětu plnění této veřejné zakázky jsou popsány u položky předmětu VZ. Obchodní podmínky, záruční a dodací lhůty, servisní podpora a ostatní obchodní podmínky jsou obsaženy v Závazném návrhu smlouvy (včetně jejích příloh), který je přílohou č. 1 této Výzvy (dále jen "Závazný návrh smlouvy"). Vzhledem k tomu, že předpokládaná celková hodnota této zakázky je nižší... Zadáno
VZ Nákup 3 barevných grafických tiskáren a 4 multifunkčních tiskáren 11.03.2019 09:00
Nákup 3 barevných grafických tiskáren a 4 multifunkčních tiskáren. Parametry předmětu plnění této veřejné zakázky jsou popsány u položky předmětu VZ. Obchodní podmínky, záruční a dodací lhůty, servisní podpora a ostatní obchodní podmínky jsou obsaženy v Závazném návrhu smlouvy (včetně jejích příloh), který je přílohou č. 1 této Výzvy (dále jen "Závazný návrh smlouvy"). Předpokládané hodnoty za... Zadáno
VZ Nákup kancelářského papíru formátu A4 pro SFRB 21.01.2019 10:00
Nákup kancelářského papíru formátu A4 dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Výzvy - Závazný návrh Objednávky včetně příloh. Obchodní podmínky, záruční a dodací lhůty a ostatní obchodní náležitosti jsou obsaženy v Příloze č. 1 této Výzvy. Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této zakázky je nižší než částka 2 mil. Kč bez DPH, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu... Zadáno
VZ Nákup tonerů do tiskáren SFRB 3/2018 06.12.2018 09:00
Nákup tonerů do tiskáren SFRB. Cenu uvádět včetně všech poplatků a nákladů, např. doprava... Veškeré zboží musí být nové a určené pro český trh. Záruka na veškeré položky min. 2 roky. Splatnost faktur minimálně 21 dní od data doručení faktury. Vítězi VZMR bude přes elektronické tržiště zaslána závazná objednávka na nákup tonerů. Potvrzení přijetí a akceptací objednávky začíná běžet lhůta pro... Zadáno
1 2 3 ... 6
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace