Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Státní fond podpory investic

Výpis systémových zpráv

Státní fond podpory investic

Název: Státní fond podpory investic
Právní forma: Fond (nár. majetku, pozemkový)
IČO: 70856788
DIČ: není
Tel (ústředna): +420234712611
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-fond-rozvoje-bydleni
Profil zadavatele (www adresa): http://vhodne-uverejneni.cz
Kontaktní osoba: Červenka Jan
Webová adresa: http://www.sfpi.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Vinohradská 1896/46
Obec: 12000 Praha 2 Vinohrady
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Realizace projektu WiFi AP 26.09.2022 09:00
Realizace projektu WiFi AP pro pracoviště SFPI Praha. Obchodní podmínky, záruční a dodací lhůty, servisní podpora a specifikace zboží jsou obsaženy v Příloze č. 1 této Výzvy Závazný návrh smlouvy včetně jejích příloh (dále jen "Závazný návrh smlouvy"). Vzhledem k tomu, že předpokládaná celková hodnota této zakázky je nižší než částka 2 mil. Kč bez DPH, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu... Zrušeno
VZ Pořízení licencí MS 365 28.04.2022 09:00
Pořízení licencí MS 365 na 12 měsíců. Obchodní podmínky, záruční a dodací lhůty, servisní podpora a specifikace licencí jsou obsaženy v Příloze č. 1 této Výzvy Závazný návrh smlouvy včetně jejích příloh (dále jen "Závazný návrh smlouvy"). Vzhledem k tomu, že předpokládaná celková hodnota této zakázky je nižší než částka 2 mil. Kč bez DPH, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu... Zadáno
VZ Nákup tonerů do tiskáren SFPI 1/2022 27.04.2022 09:00
Nákup tonerů do tiskáren SFPI. Nabídkovou cenu uvádějte včetně všech poplatků a nákladů, např. doprava, atd. Veškeré zboží musí být nové a určené pro evropský trh. Záruka na veškeré zboží min. 2 roky. Parametry předmětu plnění této veřejné zakázky jsou popsány v části "Položky předmětu VZ". Vítězi VZMR bude přes elektronické tržiště zaslána závazná objednávka na nákup tonerů. Vítězný uchazeč... Zadáno
VZ Nákup počítačových serverů a diskových polí 23.03.2022 09:00
Nákup serverů a diskových polí. Obchodní podmínky, záruční a dodací lhůty a servisní podpora jsou obsaženy v Příloze č. 1 této Výzvy Závazný návrh smlouvy včetně jejích příloh (dále jen "Závazný návrh smlouvy"). Technická specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Závazného návrhu smlouvy: Technická specifikace Zboží. Vzhledem k tomu, že předpokládaná celková hodnota této zakázky je nižší než částka... Zadáno
VZ Nákup ICT vybavení pro SFPI 2/2021 26.11.2021 09:00
Nákup ICT vybavení pro SFPI. Obchodní podmínky, záruční a dodací lhůty a servisní podpora jsou obsaženy v Příloze č. 1 této Výzvy Závazný návrh smlouvy včetně jejích příloh (dále jen "Závazný návrh smlouvy"). Technická specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Závazného návrhu smlouvy: Technická specifikace Zboží. Vzhledem k tomu, že předpokládaná celková hodnota této zakázky je nižší než částka 2... Zadáno
1 2 3 ... 10
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace