Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Státní fond rozvoje bydlení

Výpis systémových zpráv

Státní fond rozvoje bydlení

Název: Státní fond rozvoje bydlení
Právní forma: Fond (nár. majetku, pozemkový)
IČO: 70856788
DIČ: není
Tel (ústředna): +420234712611
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-fond-rozvoje-bydleni
Profil zadavatele (www adresa): http://vhodne-uverejneni.cz
Kontaktní osoba: Žaba Monika
Webová adresa: http://www.sfrb.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Vinohradská 1896/46
Obec: 12000 Praha 2 Vinohrady
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup tonerů do tiskáren SFRB 3/2018 06.12.2018 09:00
Nákup tonerů do tiskáren SFRB. Cenu uvádět včetně všech poplatků a nákladů, např. doprava... Veškeré zboží musí být nové a určené pro český trh. Záruka na veškeré položky min. 2 roky. Splatnost faktur minimálně 21 dní od data doručení faktury. Vítězi VZMR bude přes elektronické tržiště zaslána závazná objednávka na nákup tonerů. Potvrzení přijetí a akceptací objednávky začíná běžet lhůta pro... Zadáno
VZ Nákup bezpečnostní brány (firewall) 12.11.2018 09:00
Nákup bezpečnostní brány (firewall) - dodávka fyzických boxů včetně licencí, implementace, výkon svěřené správy a zaškolení zaměstnanců SFRB (podrobnosti jsou uvedeny v Závazném návrhu smlouvy, Příloha č. 1 této Výzvy). Obchodní podmínky, záruční a dodací lhůty, servisní a technická podpora a ostatní obchodní náležitosti jsou obsaženy v Závazném návrhu smlouvy včetně jejích příloh - Příloha č.... Zadáno
VZ Nákup tonerů do tiskáren SFRB 2/2018 04.09.2018 09:00
Nákup tonerů do tiskáren SFRB. Cenu uvádět včetně všech poplatků, např. doprava... Veškeré zboží musí být nové a určené pro český trh. Záruka na veškeré položky min. 2 roky. Splatnost faktur minimálně 21 dní od data doručení faktury. Vítězi VZMR bude přes elektronické tržiště zaslána závazná objednávka na nákup tonerů. Potvrzením přijetí a akceptací objednávky, začíná běžet lhůta pro... Zadáno
VZ Nákup ICT vybavení 05.10.2018 09:00
Nákup ICT vybavení včetně příslušenství pro SFRB. Parametry a počty ks jsou popsány u jednotlivých položek vybavení ICT. Obchodní podmínky, záruční a dodací lhůty, servisní podpora a ostatní obchodní náležitosti jsou obsaženy v přiloženém návrhu kupní smlouvy včetně její přílohy. Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této zakázky je nižší než částka 2 mil. Kč bez DPH, jedná se o veřejnou... Zadáno
VZ Analýza pro nový informační systém pro správu úvěrů 14.05.2018 10:00
SFRB touto VZMR plánuje zadat vítěznému uchazeči vypracování analýzy funkčních i nefunkčních požadavků na nový systém pro správu úvěrů. Všechny potřebné informace, specifikace a náležitosti pro řádné splnění této veřejné zakázky jsou uvedeny v přiložené Výzvě k podání nabídky a Závazném návrhu smlouvy. Zadáno
1 2 3 ... 5
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace