Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Státní fond podpory investic

Výpis systémových zpráv

Státní fond podpory investic

Název: Státní fond podpory investic
Právní forma: Fond (nár. majetku, pozemkový)
IČO: 70856788
DIČ: není
Tel (ústředna): +420234712611
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-fond-rozvoje-bydleni
Profil zadavatele (www adresa): http://vhodne-uverejneni.cz
Kontaktní osoba: Žaba Monika
Webová adresa: http://www.sfpi.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Vinohradská 1896/46
Obec: 12000 Praha 2 Vinohrady
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup tonerů do tiskáren SFPI 1/2021 11.02.2021 09:00
Nákup tonerů do tiskáren SFPI. Nabídkovou cenu uvádějte včetně všech poplatků a nákladů, např. doprava, atd. Veškeré zboží musí být nové a určené pro evropský trh. Záruka na veškeré zboží min. 2 roky. Parametry předmětu plnění této veřejné zakázky jsou popsány v části "Položky předmětu VZ". Vítězi VZMR bude přes elektronické tržiště zaslána závazná objednávka na nákup tonerů. Vítězný uchazeč... Zadáno
VZ Nákup ICT vybavení pro SFPI 22.01.2021 09:00
Nákup přenosných počítačů - položka č. 1, dokovacích stanic - položka č. 2, brašen - položky č. 3 a 4, počítačových myší - položka č. 5 a plochých monitorů - položka č. 6. Obchodní podmínky, záruční a dodací lhůty a servisní podpora jsou obsaženy v Příloze č. 1 této Výzvy Závazný návrh smlouvy včetně jejích příloh (dále jen "Závazný návrh smlouvy"). Vzhledem k tomu, že předpokládaná celková... Zadáno
VZ Nákup multifunkčních tiskáren pro SFPI 12.11.2020 09:00
Nákup 2 multifunkčních tiskáren - položka č. 1 a 3 multifunkčních tiskáren - položka č. 2. Obchodní podmínky, záruční a dodací lhůty a servisní podpora jsou obsaženy v Příloze č. 1 této Výzvy "Závazný návrh smlouvy" včetně jejích příloh (dále jen Závazný návrh smlouvy). Vzhledem k tomu, že předpokládaná celková hodnota této zakázky je nižší než částka 2 mil. Kč bez DPH, jedná se o veřejnou... Zadáno
VZ Nákup tonerů do tiskáren SFPI 2/2020 12.08.2020 09:00
Nákup tonerů do tiskáren SFPI. Nabídkovou cenu uvádějte včetně všech poplatků a nákladů, např. doprava, atd. Veškeré zboží musí být nové a určené pro evropský trh. Záruka na veškeré zboží min. 2 roky. Parametry předmětu plnění této veřejné zakázky jsou popsány u položky předmětu VZ. Splatnost faktury minimálně 21 dní od data doručení faktury Fondu. Vítězi VZMR bude přes elektronické tržiště... Zadáno
VZ Rekonstrukce bytové jednotky Práčská 22.06.2020 09:00
Stavební práce včetně souvisejících služeb a dodávek zboží dle položkového rozpočtu, podrobnosti jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo včetně jejích příloh (Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek, dále jen "Závazný návrh smlouvy"). Pokud je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní výrobek, patent, užitné nebo průmyslové vzory nebo označení původu, pak Zadavatel umožňuje použití jiných, kvalitativně,... Zrušeno
1 2 3 ... 9
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace