Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Podpůrný a garanční rolnický…

Výpis systémových zpráv

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Název: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
IČO: 49241494
DIČ: CZ49241494
Tel (ústředna): 225 989 400
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/podpurny-a-garancni-rolnicky-a-lesnicky-fond-a-s
Kontaktní osoba: Šmídová Světlana
Webová adresa: http://www.pgrlf.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Sokolovská 394/17
Obec: 18600 Praha Karlín
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Zajištění podpory a rozvoje Ekonomického informačního systému 16.02.2021 10:00
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb podpory a rozvoje, konzultace, licence a další služby související s Ekonomickým systémem na platformě Microsoft Dynamics NAV. Blíže viz smlouva a přílohy Zadáno
VZ Zavedení pokročilých procesů ITSM dle doporučení ITIL 29.01.2021 10:00
Předmětem zakázky jsou konzultace k implementaci pokročilých procesů řízení IT služeb (ITSM) za využití doporučení ITIL. Jedná se o implementaci resp. revizi konkrétních níže uvedených procesů a zavedení způsobu jejich kontinuálního zlepšování. Blíže viz smlouva její přílohy, hlavně technická specifikace Zadáno
VZ Audit účetnictví, účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek 22.02.2021 10:00
Předmětem zakázky je provádění povinného auditu řádné účetní uzávěrky a povinného auditu konsolidované účetní uzávěrky zadavatele, sestavených k 31.12. k.r. a jejich průběžných auditů. Předmět zahrnuje rovněž provedení průběžných auditů v každém roce jako samostatné fáze auditu a provedení závěrečných auditů. V rámci závěrečných auditů dodavatel vypracuje a předloží po skončení účetního... Zadáno
VZ Smlouva na pořízení hardware a licerncí pro zálohování 08.01.2021 10:00
Dodání HW – Server 1 a Server 2 včetně tříleté podpory NBD on site a licenci k software včetně tříleté podpory. Blíže viz smlouva a technická specifikace, Zadáno
VZ Prověřování finančních a nefinančních informací o klientech a... 13.01.2021 10:00
Prověřování finančních a nefinančních informací o klientech a identifikace varovných signálů. Blíže viz smlouva a specifikace. Zadáno
1 2 3 4 5 13 23 ... 36
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace