Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Ústecký kraj

Výpis systémových zpráv

Ústecký kraj

Název: Ústecký kraj
Právní forma: Kraj
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Tel (ústředna): 475657111
Fax (ústředna): 475200245
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ustecky-kraj
Profil zadavatele (www adresa): http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Kontaktní osoba: Končel František
Webová adresa: http://www.kr-ustecky.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Velká hradební 3118/48
Obec: 40001 Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum
Stát: Česká republika - CZE
Region: Ústecký kraj (CZ042)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ VZ-INV-122/INV/2013/PD+IČ+AD "SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse,... 02.10.2013 15:00
Zpracování projektové dokumentace pro zadání a realizaci akce – Na celém objektu Stájí - Libverda bude provedena kompletní rekonstrukce střešní konstrukce a obvodo-vého pláště s částečnou sanací vnitřních omítek. Objekt je z hlediska poškození ve velice havarijním stavu!!! Ve stájích jsou nepřetržitě ustájená zvířata vč. hříbat. Z těchto důvodů by se měli provést tyto práce, které by měli... Zadáno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 882733379
Kód banky: 0800
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace