Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Městská část Praha 18

Výpis systémových zpráv

Městská část Praha 18

Název: Městská část Praha 18
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00231321
DIČ: CZ00231321
Tel (ústředna): 284028111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Hospodářské a finanční záležitosti, Bydlení a občanská vybavenost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mestska-cast-praha-18
Profil zadavatele (www adresa): http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8c5e872d-fdc4-4abc-a596-6b221f32f80a
Kontaktní osoba: Kajínek Ondřej
Webová adresa: http://www.letnany.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Bechyňská 639
Obec: 19900 Praha Letňany
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Vstupní analýza pro stanovení rozsahu působnosti GDPR 20.10.2017 10:00
V rámci analýzy rozsahu GDPR budou provedena zjištění, která povedou k určení časových a finančních nákladů pro provedení následné Srovnávací analýzy. Neukončeno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace