Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Hvězdonice

Výpis systémových zpráv

Obec Hvězdonice

Název: Obec Hvězdonice
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00231819
Tel (ústředna): 724 188 063
Fax (ústředna): 317 792 227
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Veřejný pořádek a bezpečnost, Životní prostředí, Hospodářské a finanční záležitosti, Bydlení a občanská vybavenost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-hvezdonice
Kontaktní osoba: Škoda Jan
Webová adresa: http://www.hvezdonice.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Hvězdonice 56
Obec: 25724 Hvězdonice Hvězdonice
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Běžný účet
Název účtu: Běžný účet
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 320045339
Kód banky: 0800
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace