Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Zajištění krizového řešení náhrady současného IDM 11.11.2015 10:00
V rámci VZ budou zajištěny zejména následující činnosti: Licence (možnost Open-source licencí); Instalace a konfigurace systému v prostředí zákazníka; Základní testy; Školení administrátorů systému; Vypracování a dodání dokumentace k systému. Detailní rozsah služeb je specifikován ve smlouvě. Zadáno
PT Specifikace nástroje pro podporu a řízení programů, projektů,...
Informační systém - nástroj pro řízení a reporting projektů (NŘRP) má podpořit práci pracovníků projektové kanceláře, členů realizačních týmů, vedoucích oddělení a vedení úřadu. Zadáno
PT Roční podpora softwarového produktu ForgeRock OpenAM (subscription for...
Požadujeme cenu za roční podporu (typ podpory Silver)1 licence ForgeRock OpenAM Zadáno
VZ ZPRACOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH MODULŮ PRO SBĚR A ANALÝZU DAT AGENDY PŘÍSPĚVKŮ... 12.08.2015 10:00
Cílem VZ je každoroční zpracování úplných přehledů o poskytnutých finančních příspěvcích na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, které jsou součástí Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR. Zadáno
PT Cenový průzkum na stravovací systém
Předmětem průzkumu je zajištění orientační cenové nabídky pro nový stravovací systém. Blíže viz. přiložená specifikace. Neukončeno
1 81 91 99 100 101 102 103 111 121 201 ... 210
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace